Người Samari nhân hậu

Nối kết tâm linh => Phòng hiệp thông => : meoluoi 05-04-2012, 07:37:26 PM

: Cầu nguyện cho bạn Nguyễn Võ Hồng Nhung, bạn của Paul Pham
: meoluoi 05-04-2012, 07:37:26 PM
Bạn Nguyễn Võ Hồng Nhung, bạn của bạn Paul Pham đang bị hôn mê, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho bạn ấy
Mèo ơi
cô bạn hôm trc mình nhờ cầu nguyện
hôn mê 4 ngày nay rồi
nhờ Mèo kêu gọi mọi người cầu nguyện dùm T với
: Re: Cầu nguyện cho bạn Nguyễn Võ Hồng Nhung, bạn của Paul Pham
: meoluoi 05-04-2012, 07:37:51 PM
Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử amen...
: Re: Cầu nguyện cho bạn Nguyễn Võ Hồng Nhung, bạn của Paul Pham
: chuotti 05-04-2012, 08:53:55 PM
Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử amen...