Người Samari nhân hậu - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng thành viên:
673
Tổng số bài:
3216
Tổng số chủ đề:
2945
Tổng các nhóm diễn đàn:
7
Số thành viên đang trực tuyến:
23
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
165 - 13-03-2021, 03:44:04 PM
Tổng đăng nhập trong ngày:
32
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
4.65
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
0.81
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
0.76
Tổng các diễn đàn:
28
Mới tham gia:
sonnguyenn18
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
17.04
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1.7:1

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

leandy
20 ngày 3 giờ 5 phút
chuotti
3 ngày 1 giờ 0 phút
maimaiconchonngai
1 ngày 2 giờ 0 phút
catbui
15 giờ 55 phút
meoluoi
12 giờ 26 phút
Dom Stone
8 giờ 26 phút
thanhthao
7 giờ 6 phút
phucbh
6 giờ 53 phút
hoangcau90
6 giờ 27 phút
saviothanhnhat
6 giờ 27 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2022 0 0 7601 52
Tháng Tám 2022 0 0 516 46
Tháng Bảy 2022 0 0 2279 29
Tháng Sáu 2022 0 0 1990 41
Tháng Năm 2022 0 0 1553 44
Tháng Tư 2022 0 0 622 47
Tháng Ba 2022 0 0 185 50
Tháng Hai 2022 0 0 208 52
Tháng Giêng 2022 0 0 248 50
* 2021 0 0 2009 165
Tháng Chạp 2021 0 0 182 50
Tháng Một 2021 0 0 161 42
Tháng Mười 2021 0 0 126 44
Tháng Chín 2021 0 0 93 46
Tháng Tám 2021 0 0 212 38
Tháng Bảy 2021 0 0 92 73
Tháng Sáu 2021 0 0 226 64
Tháng Năm 2021 0 0 180 99
Tháng Tư 2021 0 0 175 144
Tháng Ba 2021 0 0 139 165
Tháng Hai 2021 0 0 151 117
Tháng Giêng 2021 0 0 272 97
* 2020 0 0 1204 153
Tháng Chạp 2020 0 0 367 153
Tháng Một 2020 0 0 82 72
Tháng Mười 2020 0 0 102 80
Tháng Chín 2020 0 0 87 101
Tháng Tám 2020 0 0 85 113
Tháng Bảy 2020 0 0 99 98
Tháng Sáu 2020 0 0 81 34
Tháng Năm 2020 0 0 61 33
Tháng Tư 2020 0 0 34 18
Tháng Ba 2020 0 0 55 21
Tháng Hai 2020 0 0 122 22
Tháng Giêng 2020 0 0 29 10
* 2019 0 0 11 7
Tháng Chạp 2019 0 0 11 7
* 2018 53 53 712 26
Tháng Bảy 2018 0 0 80 26
Tháng Sáu 2018 0 0 225 26
Tháng Năm 2018 0 0 112 15
Tháng Tư 2018 0 0 46 10
Tháng Ba 2018 0 0 56 9
Tháng Hai 2018 22 22 44 14
Tháng Giêng 2018 31 31 149 12
* 2017 393 393 2321 23
Tháng Chạp 2017 33 33 150 21
Tháng Một 2017 30 30 205 13
Tháng Mười 2017 31 31 242 23
Tháng Chín 2017 31 31 265 12
Tháng Tám 2017 31 31 431 12
Tháng Bảy 2017 31 31 369 12
Tháng Sáu 2017 30 30 139 13
Tháng Năm 2017 31 31 100 12
Tháng Tư 2017 31 31 119 10
Tháng Ba 2017 36 36 71 10
Tháng Hai 2017 39 39 108 11
Tháng Giêng 2017 39 39 122 19
* 2016 371 371 1148 63
Tháng Chạp 2016 37 37 108 22
Tháng Một 2016 37 37 81 14
Tháng Mười 2016 38 38 102 30
Tháng Chín 2016 31 31 59 46
Tháng Tám 2016 31 31 77 63
Tháng Bảy 2016 31 31 94 53
Tháng Sáu 2016 29 29 122 50
Tháng Năm 2016 30 30 113 45
Tháng Tư 2016 25 25 139 42
Tháng Ba 2016 30 30 93 42
Tháng Hai 2016 27 27 69 25
Tháng Giêng 2016 25 25 91 40
* 2015 263 263 1120 62
Tháng Chạp 2015 24 24 93 44
Tháng Một 2015 27 27 74 50
Tháng Mười 2015 27 27 102 62
Tháng Chín 2015 28 28 67 54
Tháng Tám 2015 30 30 72 51
Tháng Bảy 2015 31 31 103 25
Tháng Sáu 2015 30 30 96 47
Tháng Năm 2015 30 30 123 35
Tháng Tư 2015 26 26 100 45
Tháng Ba 2015 7 7 83 58
Tháng Hai 2015 0 0 67 50
Tháng Giêng 2015 3 3 140 54
* 2014 361 406 1162 58
Tháng Chạp 2014 1 1 135 35
Tháng Một 2014 47 54 144 51
Tháng Mười 2014 3 17 130 26
Tháng Chín 2014 11 29 119 35
Tháng Tám 2014 40 40 121 29
Tháng Bảy 2014 37 37 94 58
Tháng Sáu 2014 32 33 63 48
Tháng Năm 2014 45 46 98 56
Tháng Tư 2014 34 34 89 48
Tháng Ba 2014 48 49 70 35
Tháng Hai 2014 29 32 38 50
Tháng Giêng 2014 34 34 61 41
* 2013 549 586 890 50
Tháng Chạp 2013 38 45 62 50
Tháng Một 2013 38 63 46 34
Tháng Mười 2013 32 32 8 49
Tháng Chín 2013 45 46 161 46
Tháng Tám 2013 37 39 431 41
Tháng Bảy 2013 31 31 144 30
Tháng Sáu 2013 28 28 1 27
Tháng Năm 2013 49 49 7 29
Tháng Tư 2013 58 58 8 36
Tháng Ba 2013 66 67 10 50
Tháng Hai 2013 59 59 4 25
Tháng Giêng 2013 68 69 8 25
* 2012 862 913 75 48
Tháng Chạp 2012 69 70 2 29
Tháng Một 2012 60 62 2 48
Tháng Mười 2012 76 82 9 21
Tháng Chín 2012 71 75 6 22
Tháng Tám 2012 75 75 7 32
Tháng Bảy 2012 69 73 2 35
Tháng Sáu 2012 60 61 11 41
Tháng Năm 2012 74 75 7 40
Tháng Tư 2012 74 78 5 19
Tháng Ba 2012 83 93 9 21
Tháng Hai 2012 72 80 7 14
Tháng Giêng 2012 79 89 8 15
* 2011 141 194 10 13
Tháng Chạp 2011 79 89 7 13
Tháng Một 2011 62 105 3 11